50 مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در الحدیده طی 24 ساعت گذشته


https://www.saba.ye/en/news3227978.htm

Yemen News Agency SABA
50 مورد نقض آتش بس از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در الحدیده طی 24 ساعت گذشته
[08/ marzo/2023]
یک منبع در اتاق عملیات به خبرگزاری یمن (سبا) گفت که از جمله نقض آتش سه پرواز جنگنده های در حریم هوایی حیس و ایجاد استحکامات نظامی در این است.

این منبع خاطرنشان کرد که این نقض آتش همچنین شامل مورد سه پرواز جنگنده های در حریم هوایی حیس و الجبلیه و 8 حملات موشکی و توپخانه‌ای و 33 مورد شامل تیراندازی با اسلحه‌های مختلف بوده است.

resource : سبا