فردا چهارشنبه فعالیت های جشنواره ای روز ملی صنایع دستی در پایتخت صنعا آغاز می‌شود


https://www.saba.ye/en/news3227610.htm

Yemen News Agency SABA
فردا چهارشنبه فعالیت های جشنواره ای روز ملی صنایع دستی در پایتخت صنعا آغاز می‌شود
[07/ marzo/2023]
«محمد حمید» رئیس این اتحادیه به خبرگزاری یمن (سبا) گفت که جشنواره روز ملی صنایع دستی همزمان با فعالیت های دومین جشنواره نساجی، پوشاک و خانواده های مولد است که توسط اتحادیه به مدت یک ماه در صنعا برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد که هدف برر گزای فعالیت جشنواره احیای فرهنگ روز ملی صنایع دستی است که به دلیل توسعه فنی مدرن در فعالیت های مختلف صنعتی تقریباً از بین رفته است.

حمید به غنای تمدن یمن و تاریخ باستانی آن در صنایع باستانی مانند عقیق و زیور آلات یمن، صنایع چرم، منسوجات مانند صنایع دستی و گلدوزی و خنجر اشاره کرد.

وی از همه صنعتگران و انجمن های صنایع دستی خواستدر جشنواره روز ملی صنایع دستی شرکت کنند و صنایع دستی خود را برجسته و ترویج دهند.

رئیس اتحادیه بر اهمیت حفظ صنایع دستی به عنوان با میراث ملی مرتبط با تاریخ تمدن یمن است و همچنین به عنوان یکی از مشاغلی که کارگران بسیاری را جذب می کند و خانواده های مولد را به کار می گیرد، تاکید کرد.

میراث فرهنگی یمن سرشار از صنایع دستی حرفه ای است که هنوز در برابر انقراض مقاومت می‌کنند، این حرفه‌ های سنتی هستند که نسل های قدیمی متوالی از طریق ارث به ما رسیده‌اند، اما در نتیجه مخدوش شدن تصویر و کیفیت خود به دلیل پرکردن بازارهای یمنی با کالاهای تقلبی خارجی، در محصولات و صنایع دستی معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند.

resource : سبا