وزارت کشاورزی واردات کشمش و سیر خارجی را ممنوع کرد


https://www.saba.ye/en/news3226364.htm

Yemen News Agency SABA
وزارت کشاورزی واردات کشمش و سیر خارجی را ممنوع کرد
[28/ febrero/2023]
معاون وزیر کشاورزی دکتر «رضوان الربیعی» به خبرگزاری یمن (سبا) توضیح داد که هدف از ممنوعیت واردات کشمش و سیر خارجی برای تشویق و حمایت از کشاورزان و تولید داخلی به ویژه این دو محصول است، با توجه ضرر و زیان ناشی واردات است، که به تخلیه ارز کشور منجر می شود، و کشاورزان ضرب می زند.

وی بر پایبندی واردکنندگان به بخشنامه ابلاغی این وزارتخانه تاکید کرد و خاطرنشان کرد که وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب طرح ها و برنامه های خود به دنبال حمایت و تشویق محصولات کشاورزی داخلی و تنظیم گردش آنها در بازار است.

الربیعی بر لزوم هماهنگی بین مقامات ذیربط برای حمایت از محصولات کشاورزی محلی با جلوگیری از ورود هر گونه محصولات خارجی به ویژه کشمش و سیر تاکید کرد.

resource : سبا