سومین کاروان امدادی یمنی‌ها مقیم سوریه برای آسیب دیدگان زلزله حماه


https://www.saba.ye/en/news3226360.htm

Yemen News Agency SABA
سومین کاروان امدادی یمنی‌ها مقیم سوریه برای آسیب دیدگان زلزله حماه
[27/ febrero/2023]
کاروان امدادی شامل شش کامیون است که مملو از اقلام مختلف کمکی برای آسیب دیدگان زلزله ویرانگر اخیر سوریه است.

«عبدالله علی صبری» سفیر جمهوری یمن در سوریه در جریان برگزاری این کاروان توضیح داد که این کاروان در چارچوب همبستگی با ملت برادر سوریه و مظهر انسجام بین دولت‌های دو کشور و مشارکت مردم یمن برای شکستن محاصره و تحریم های آمریکا بر سوریه است.
در حالی که «محمد العولقی» رئیس انجمن مردم یمن مقیم در سوریه این کاروان را سومین کمک های امدادی است، از نوع خود پس از کاروان های لاذقیه و حلب دانست.

وی تاکید کرد که روابط تاریخی و متمایز بین یمن و سوریه، همکاری بین دو ملت را در شرایط خوب و بد ضروری می می داند.
وی از همکاری سفارت یمن در دمشق و اتحادیه دانشجویی یمن با شورای انجمن مردم یمن مقیم سوریه در اجرای این سه کاروان قدردانی کرد.
دکتر «محمود زنبوعه» شهردار حلب نیز به نوبه خود از ابتکار سفارت یمن و مردم یمنی مقیم در برای ارائه کاروان کمک های امدادی قدردانی کرد.
وی با تاکید بر اینکه نتیجه استواری و پایداری مردم سوریه و یمن پیروزی حتمی است، و گفت که نتیجه پایبندی صنعا و دمشق به موازین حمایت از آرمان فلسطین و اهداف عادلانه ملت فلسطین است، ملت های یمن و سوریه مورد محاصره و هدف قرار دادند.

resource : سبا