پلیس راهنمایی و رانندگی از تعلیق کمپین توقیف موتورسیکلت های بدون شماره خبر داده است


https://www.saba.ye/en/news3226281.htm

Yemen News Agency SABA
 پلیس راهنمایی و رانندگی از تعلیق کمپین توقیف موتورسیکلت های بدون شماره خبر داده است
[27/ febrero/2023]
اداره پپلیس راهنمایی و رانندگی در بیانیه ای که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری یمن (سبا) رسیده است، تعلیق این کمپین را به نسبت افزایش تقاضا برای تعیین مرز و شماره گذاری موتورسیکلت های خبر داده است.
در این بیانیه تاکید شده است که کمپین توقیف موتورسیکلت های متخلف قوانین راهنمایی رانندگی ادامه خواهد داشت.

و از همه خواست تا قوانین و راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و داوطلبانه برای اصلاح وضعیت خودروهای خود اقدام کنند.

resource : سبا