گفتگوی قهیم با معاون ماموریت حمایت از توافق حدیده برای اجرای پروژه‌های با تأثیر سریع


https://www.saba.ye/en/news3226063.htm

Yemen News Agency SABA
گفتگوی قهیم با معاون ماموریت حمایت از توافق حدیده برای اجرای پروژه‌های با تأثیر سریع
[26/ febrero/2023]
شهردار قهیم در این دیدار نیازهای هزاران پناهندگان و گروه های آسیب دیده بر اثر تجاوزات کشورهای و فجایع ناشی از عواقب از آن و محاصره را بر ساکنان این استان به ویژه در بخش های که در معرض بمباران سازماندهی شده را قرار گرفته اند، بررسی کرد.
قهیم بر اهمیت تمایل هیئت ماموریت حمایت از توافق حدیده برای گسترش فعالیت‌های بشردوستانه خود به ویژه در پروژه‌های پایدار که به نفع دائمی جامعه است و کمک به تهیه تجهیزات و دستگاه‌ها برای پاکسازی مین‌های به جا مانده از تجاوزات در نتیجه تجاوزات، که شهروندان بی گناه سقوط می کنند، را تاکید کرد.
وی به اشتیاق مقامات محلی برای حفظ همکاری با این مأموریت، در اجرای فعالیت ها و برنامه هایی که به کاهش درد و رنج آسیب دیدگان از فقرا و آواره شدگان را در نتیجه تجاوزات و محاصره کمک می کند، اشاره کرد.
در این دیدار که «محمد حلیصی» معاون استانداری و مدیران شرکت آب «عبدالرحمن اسحاق» و امور اجتماعی، دکتر «عبدالرحمن الصایغ» معاون امور اجتماعی هیئت مأموریت حمایت از توافق حدیده نشان داد که این مأموریت در حال اجرای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در استان حدیده در زمینه بشردوستانه است، از جمله پروژه‌ای با تأثیر سریع در یمن است که در چهار کشور تصویب شده است.
وی تصریح کرد که این طرح که با هماهنگی و همکاری مقامات محلی و مسئولین ذیربط در استانداری اجرا می شود، از طرح های کوچک پایدار برای اقشار ضعیف و فقیرترین خانواده ها حمایت می کند که هزینه آن از 10 هزار تا 15 هزار دلار برآورد شده است؛ به عنوان مرحله اول است و در صورت موفقیت پروژه و رسیدن به اهداف مورد نظر مبلغ آن دو برابر خواهد شد.
در این نشست «سارا هاوریگن» دستیار معاون هیئت در امور عمرانی و «عایشه عایش» دستیار معاون دفتر در امور اداری حاضر بودند.

resource : سبا